ยิปซัมชนิดธรรมดา 9 มม. RE GYPROC รุ่น ขอบลาดหมวดหมู่: ป้ายกำกับ: