โครงฝ้าฉาบเรียบ ริมโปร ตราช้างหมวดหมู่: ป้ายกำกับ: